Wyznaczone miejsca do załatwiania potrzeb Nie od razu Rzym zbudowano i tak samo nie od razu nauczysz swojego...